Deel 5 Colofon

Deze uitgave is een bijgewerkte versie van de uitgave uit 2018. De special interest group (SIG) Digitaal toetsen heeft de uitgave – mede in het licht van de ervaringen tijdens de coronacrisis van 2020/2021 – kritisch bekeken, aangevuld en geactualiseerd.

5.1 Aan deze herziene uitgave werkten mee:

 • Silvester Draaijer, Vrije Universiteit
 • Sharon Klinkenberg, Universiteit van Amsterdam
 • Vincent Hendriks, Open Universiteit
 • Annette Peet, SURF

5.2 De oorspronkelijke publicatie is geschreven door:

 • Silvester Draaijer, Vrije Universiteit
 • Jenny de Werk, SURFnet

5.2.1 Redactie

 • Marjolein van Trigt

5.3 In nauwe samenwerking met verschillende itembank-experts:

 • Sander Schenk, Hogeschool Rotterdam
 • Jane Groenendijk, Prove2Move
 • Jeroen Donkers, Maastricht University
 • Marjolein Wijnker, DAS
 • Peter Roos, 10voordeleraar
 • Angela Verschoor, CITO
 • Wil de Groot-Bolluijt, GrootBolwerk

5.4 Met dank aan

 • Desiree Joosten-Ten Brinke, Fontys Hogescholen
 • Ludo van Meeuwen, Technische Universiteit Eindhoven en SIG digitaal toetsen
 • Rob Reichardt, NHL Stenden Hogeschool en SIG digitaal toetsen
 • Kirsten Veelo, SURFnet

5.5 Opmaak

 • Rochelle Hurenkamp, Werkgroep Toetsen op Afstand